L3-banner-univerzita

Erasmus+ infoseminár pre študentov

Milí študenti,
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy Rektorátu UKF vás pozýva na Erasmus+ infoseminár, ktorý sa bude konať 2. apríla 2019 od 13.30 h v Aule Magne v hlavnej budove UKF na Tr. A. Hlinku 1.
Seminár je určený študentom všetkých fakúlt univerzity. Dozviete sa počas neho dôležité informácie o možnostiach vycestovania na mobilitu štúdium alebo stáž ešte v letnom semestri tohto akademického roka či v AR 2019/2020, na ktoré sa môžete prihlásiť do 15. apríla 2019. O svojich zážitkoch porozprávajú aj študenti, ktorí už Erasmus+ mobilitu absolvovali.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo