Júnové stretnutie Klubu informatikov

Na júnový Klub informatikov so Zuzanou Molčanovou zo spoločnosti Microsoft s témou Trieda ako tím v cloude prišlo 27 účastníkov. Dozvedeli sme sa, čo sú Microsoft Teams alebo Microsoft OneNote a ich použiť na komunikáciu, spoluprácu, zdieľanie informácií a podkladov na vyučovanie. Všetci účastníci odišli s vlastným Office 365 účtom a nič im tak nebráni vo využívaní technológií pre 21. storočie. Zuzana Molčanová vyštudovala učiteľstvo fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave. Tri roky učila fyziku a informatiku na súkromnej základnej škole a zároveň spravovala IT. Teraz pracuje ako manažér akademických programov v spoločnosti Microsoft pre oblasť Slovensko. Venuje sa školám, učiteľom, či študentom. Organizuje konferencie a workshopy pre učiteľov, kde im ukazuje možnosti využitia Microsoft technológií vo vyučovaní. Mentorovala učiteľov v rámci iniciatívy Komenského inštitút. V súčasnosti vidí veľký potenciál v hre Minecraft pre vzdelávacie účely a aj preto sa stala jedným z dvoch certifikovaných trénerov hry Minecraft: Education Edition na Slovensku.
Klub informatikov organizuje občianske združenie eTeacher, o.z. v spolupráci s Katedrou informatiky FPV UKF v Nitre. Cieľom klubu je umožniť učiteľom rozširovať si svoje poznatky z rôznych oblastí informatiky a informačnej spoločnosti. Klub ponúka priestor na neformálne stretnutia učiteľov z rôznych stupňov škôl s expertmi z oblasti programovania, počítačových sietí, internetovej bezpečnosti, spracovania údajov, robotiky, umelej inteligencie ale aj z oblasti neformálneho vzdelávania. Klub ponúka priestor na spoluprácu s inými občianskymi združeniami ako aj priestor na prepojenie učiteľov a odborníkov z firiem.
Text: Peter Švec, Martin Cápay, FPV - Katedra informatiky
Foto: Mgr. Miroslav Kadlečík, FPV - Dekanát Fakulty prírodných vied

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo