L3 banner studium new

Projektová podpora U3V

V rokoch 2013 – 2015 s následným monitorovaním aktivít U3V bol realizovaný projekt s podporou EÚ "Zvyšovanie kvality vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre". 14. januára 2015 sa uskutočnila záverečná verejná prezentácia výstupov projektu, na ktorej odzneli príspevky koordinátorov a odborných pracovníkov projektu:

 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo