L3 banner studium new

Projektová podpora U3V

V rokoch 2013 – 2015 s následným monitorovaním aktivít U3V bol realizovaný projekt s podporou EÚ "Zvyšovanie kvality vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre". 14. januára 2015 sa uskutočnila záverečná verejná prezentácia výstupov projektu, na ktorej odzneli príspevky koordinátorov a odborných pracovníkov projektu:

 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo