L3 banner international EN

Bilaterálne dohody o spolupráci

Bilaterálne dohody o akademickej spolupráci definujú rámec a tvoria východisko pre tvorivú spoluprácu pracovísk Univerzity Konštantína Filozofa, jej fakúlt a partnerských inštitúcií, pričom rozsah aktivít bilaterálnej spolupráce možno vymedziť nasledovnými kľúčovými oblasťami:
 • zapojenie sa do spoločnej práce v oblasti vzdelávania,
 • spoločná vedeckovýskumná činnosť,
 • spolupráca na vedeckých projektoch,
 • vytvorenie potrebných podmienok pre výmenu pedagogických a výskumných pracovníkov a študentov,
 • vzájomná výmena vedeckých diel a výsledkov vedeckej práce,
 • vzájomné publikovanie výsledkov vedeckej práce,
 • spoločné organizovanie vedeckých podujatí (konferencií, seminárov, sympózií),
 • tvorba spoločných študijných programov (tzv. Joint Degree/Double Diploma).
Univerzita Konštantína Filozofa má v súčasnosti podpísanú bilaterálnu dohodu o akademickej spolupráci na úrovni rektorátu s nasledujúcimi zahraničnými partnerskými inštitúciami. Okrem toho bolo niekoľko bilaterálnych dohôd o akademickej spolupráci podpísaných s partnermi na úrovni fakúlt.
Celouniverzitné bilaterálne dohody o akademickej spolupráci:
Argentína
 • Universidad Nacional del Nordeste
 • Universidad Nacional de La Plata
 • Universidad Nacional de San Martín
Arménska republika
 • Shirak State University named after Nalbandyan Foundation
 • Russian-Armenian University
Bosna a Hercegovina
 • University of Sarajevo
Česká republika
 • Univerzita Karlova v Prahe
 • Ostravská univerzita v Ostrave
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach
 • Vysoká škola európskych a regionálnych štúdií v Českých Budějoviciach
 • Univerzita Hradec Králové
 • Vysoká škola zdravotnícka, o. p. s. Praha
 • Slezská univerzita v Opave 
Čile
 • University of Santiago de Chile
 • Universidad Técnica Federico Santa María
Čína
 • Beijing Foreign Studies University
 • Beijing International Studies University
Čierna Hora
 • University Mediterranean Podgorica
Gruzínsko
 • Ilia State University
 • International Black Sea University
 • Georgian Technical University
 • Caucasus University LTD
 • Grigol Robakidze University Tbilisi
 • Georgian American University
Irán
 • University of Mazandaran
 • Ferdowsi University of Mashhad
Kazachstan
 • Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages
 • L. N. Gumilyov Eurasian National University
 • Kazakhstan Innovative University
Kirgizsko
 • International School of Medicine
Macedónsko
 • Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
 • University of audiovisual arts, European Film, Theater and Dance Academy, EFTA – Skopje
Maďarsko
 • University of Pécs
 • University of Szeged
 • Eötvös Loránd University in Budapest
Mexiko
 • University of Guadalajara
Nemecko
 • University of Education, Freiburg
Poľsko
 • University of Silesia in Katowice
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
 • Adam Mickiewicz University in Poznan
 • Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
 • University of Economics in Katowice
 • Pontifical University of John Paul II in Cracow
 • The Jacob of Paradies University
 • Pedagogical University of Krakow
Rumunsko
 • 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia
 • The University of Oradea
Rusko
 • A. N. Kosygin Russian State University
 • Moscow State Regional University
 • Kazan Federal University
 • Volgograd State Pedagogical University
 • Perm branch of National Research University Higher School of Economics
Spojené štáty americké
 • Piedmont College
Srbsko
 • University of Pristina, temporarily settled in Kosovska Mitrovica
 • University of Niš
Sýria
 • Damaskus University
Španielsko
 • University of Granada
 • University of Alicante
 • University of the Balearic Islands
Tadžikistan
 • Tajik National University
 • Language Center named after Professor K. Fuzaylov
Taliansko
 • University of Aldo Moro Bari
Ukrajina
 • Rivne Institute of Slavonic Studies of Kyiv Slavonic University
 • Rivne State Humanitarian University
 • H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
 • Ivan Franko National University in Lviv
 • Uzhhorod National University
 • Borys Grinchenko Kyiv University
 • National Academy of Statistics, Accounting and Audit
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Kamianec-Podiľskyj Ivan Ohiienko National University
 • Vasyl´ Stus Donetsk National University
 • Private Higher Education Institution Kharkiv University of Humanities "People´s Ukrainian Academy"
Uruguaj
 • Universidad de Montevideo
Uzbekistan
 • National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
 • Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo