L3 banner international EN

Bilaterálne dohody o spolupráci

Bilaterálne dohody o akademickej spolupráci definujú rámec a tvoria východisko pre tvorivú spoluprácu pracovísk Univerzity Konštantína Filozofa, jej fakúlt a partnerských inštitúcií, pričom rozsah aktivít bilaterálnej spolupráce možno vymedziť nasledovnými kľúčovými oblasťami:
 • zapojenie sa do spoločnej práce v oblasti vzdelávania,
 • spoločná vedeckovýskumná činnosť,
 • spolupráca na vedeckých projektoch,
 • vytvorenie potrebných podmienok pre výmenu pedagogických a výskumných pracovníkov a študentov,
 • vzájomná výmena vedeckých diel a výsledkov vedeckej práce,
 • vzájomné publikovanie výsledkov vedeckej práce,
 • spoločné organizovanie vedeckých podujatí (konferencií, seminárov, sympózií),
 • tvorba spoločných študijných programov (tzv. Joint Degree/Double Diploma).
Univerzita Konštantína Filozofa má v súčasnosti podpísanú bilaterálnu dohodu o akademickej spolupráci na úrovni rektorátu s nasledujúcimi zahraničnými partnerskými inštitúciami. Okrem toho bolo niekoľko bilaterálnych dohôd o akademickej spolupráci podpísaných s partnermi na úrovni fakúlt.
Celouniverzitné bilaterálne dohody o akademickej spolupráci:
Argentína
 • Universidad Nacional del Nordeste
 • Universidad Nacional de La Plata
 • Universidad Nacional de San Martín
Arménska republika
 • Shirak State University named after Nalbandyan Foundation
 • Russian-Armenian University
Bosna a Hercegovina
 • University of Sarajevo
Česká republika
 • Univerzita Karlova v Prahe
 • Ostravská univerzita v Ostrave
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach
 • Vysoká škola európskych a regionálnych štúdií v Českých Budějoviciach
 • Univerzita Hradec Králové
 • Vysoká škola zdravotnícka, o. p. s. Praha
 • Vysoká škola aplikované psychologie Terezín
 • Slezská univerzita v Opave 
Čile
 • University of Santiago de Chile
 • Universidad Técnica Federico Santa María
Čína
 • Beijing Foreign Studies University
 • Beijing International Studies University
Čierna Hora
 • University Mediterranean Podgorica
Gruzínsko
 • Ilia State University
 • International Black Sea University
 • Georgian Technical University
 • Caucasus University LTD
 • Grigol Robakidze University Tbilisi
 • Georgian American University
Irán
 • University of Mazandaran
 • Ferdowsi University of Mashhad
Izrael
 • Bar-Ilan University  

Jordan
 • Al Ahliyya Amman University

Kazachstan
 • Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages
 • L. N. Gumilyov Eurasian National University
 • Kazakhstan Innovative University
Kirgizsko
 • International School of Medicine
Macedónsko
 • Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
 • University of audiovisual arts, European Film, Theater and Dance Academy, EFTA – Skopje
Maďarsko
 • University of Pécs
 • University of Szeged
 • Eötvös Loránd University in Budapest
Maroko
 • Université Cadi Ayyad, Marrakech
 • Université Hassan II de Casablanca
Mexiko
 • University of Guadalajara
Nemecko
 • University of Education, Freiburg
Poľsko
 • University of Silesia in Katowice
 • Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
 • Adam Mickiewicz University in Poznan
 • Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
 • University of Economics in Katowice
 • Pontifical University of John Paul II in Cracow
 • The Jacob of Paradies University
 • Pedagogical University of Krakow
Rumunsko
 • 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia
 • The University of Oradea
Rusko
 • A. N. Kosygin Russian State University
 • Moscow State Regional University
 • Kazan Federal University
 • Volgograd State Pedagogical University
 • Perm branch of National Research University Higher School of Economics
 • Petrohradská univerzita v Petrohrade
Spojené štáty americké
 • Piedmont College
Srbsko
 • University of Pristina, temporarily settled in Kosovska Mitrovica
 • University of Niš
Sýria
 • Damaskus University
Španielsko
 • University of Granada
 • University of Alicante
 • University of the Balearic Islands
Tadžikistan
 • Tajik National University
 • Language Center named after Professor K. Fuzaylov
Taliansko
 • University of Aldo Moro Bari
Ukrajina
 • Rivne Institute of Slavonic Studies of Kyiv Slavonic University
 • Rivne State Humanitarian University
 • H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
 • Ivan Franko National University in Lviv
 • Uzhhorod National University
 • Borys Grinchenko Kyiv University
 • National Academy of Statistics, Accounting and Audit
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Kamianec-Podiľskyj Ivan Ohiienko National University
 • Vasyl´ Stus Donetsk National University
 • Private Higher Education Institution Kharkiv University of Humanities "People´s Ukrainian Academy"
 • West Ukrainian National University
Uruguaj
 • Universidad de Montevideo
Uzbekistan
 • National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
 • Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color