L3-banner-univerzita

Habilitačné konania a inauguračné konania

Habilitačné konanie je postup získavania vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu docent. Inauguračné konanie je postup získavania vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu profesor.
Základnou podmienkou úspešného konania je splnenie stanovených kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent a na získanie titulu profesor.
Zverejňovanie údajov o habilitačných konaniach:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color