L3-banner-univerzita

Študentské kluby a združenia

Študentský parlament UKF je občianskym združením študentov, ktoré pripravuje voľnočasové podujatia. Je zložený z volených zástupcov študentov, členov akademických senátov univerzity a fakúlt, ale je otvorený aj pre ostatných študentov univerzity. Medzi najznámejšie podujatia, ktoré parlament v spolupráci s univerzitou organizuje, možno zaradiť Nitrianske univerzitné dni, ktoré sa konajú na prelome apríla a mája na pôde obidvoch univerzít pod záštitou rektorov a primátora mesta Nitra. Najväčším študentským projektom s dlhoročnou tradíciou, ktorý Študentský parlament realizuje v spolupráci s univerzitou, sú Študentské dni nitrianskych univerzít, konané pri príležitosti Dňa študentstva (17. november). Z ďalších aktivít Študentského parlamentu možno spomenúť organizovanie Októberfestu UKF (športové a hudobné podujatie na začiatku akademického roka), Internátnej futbalovej ligy (súťaž v halovom futbale študentov v ŠD UKF Zobor) či vydávanie časopisu Občas Nečas.
Zväz maďarských študentov – JUGYIK je spoločným klubom Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Klub vznikol z iniciatívy študentov v roku 1965 ako literárno-umelecký krúžok pri Pedagogickej fakulte. Hlavným cieľom ZMŠ JUGYIK je aktívna tvorba kultúrneho, spoločenského, motivačného a športového priestoru pre milovníkov kultúry za účelom vzdelávania, oddychu a zábavy.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo