L3-banner-univerzita

Študentské kluby a združenia

Študentský parlament UKF je občianskym združením študentov, ktoré pripravuje voľnočasové podujatia. Je zložený z volených zástupcov študentov, členov akademických senátov univerzity a fakúlt, ale je otvorený aj pre ostatných študentov univerzity. Medzi najznámejšie podujatia, ktoré parlament v spolupráci s univerzitou organizuje, možno zaradiť Nitrianske univerzitné dni, ktoré sa konajú na prelome apríla a mája na pôde obidvoch univerzít pod záštitou rektorov a primátora mesta Nitra. Najväčším študentským projektom s dlhoročnou tradíciou, ktorý Študentský parlament realizuje v spolupráci s univerzitou, sú Študentské dni nitrianskych univerzít, konané pri príležitosti Dňa študentstva (17. november). Z ďalších aktivít Študentského parlamentu možno spomenúť organizovanie Októberfestu UKF (športové a hudobné podujatie na začiatku akademického roka), Internátnej futbalovej ligy (súťaž v halovom futbale študentov v ŠD UKF Zobor) či vydávanie časopisu Občas Nečas.
Zväz maďarských študentov – JUGYIK je spoločným klubom Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Klub vznikol z iniciatívy študentov v roku 1965 ako literárno-umelecký krúžok pri Pedagogickej fakulte. Hlavným cieľom ZMŠ JUGYIK je aktívna tvorba kultúrneho, spoločenského, motivačného a športového priestoru pre milovníkov kultúry za účelom vzdelávania, oddychu a zábavy.
AIESEC je medzinárodná organizácia riadená mladými ľuďmi, ktorá spája mladých ľudí z viac ako 100 krajín. Hlavným cieľom je poskytnúť mládeži praktické skúsenosti a príležitosti pre profesionálny a osobný rozvoj. AIESEC ponúka možnosť vycestovať na medzinárodnú stáž do jednej zo 111 krajín sveta, ale aj možnosť stať sa členom tejto organizácie a pracovať na svojom osobnom či profesionálnom rozvoji, zlepšiť sa v komunikácii s profesionálnym prostredím, komunikácii v anglickom jazyku, efektívnom zadelení si času, personálnom manažmente, event manažmente, marketingu či financiách, v tom, ako odprezentovať svoje nápady a poznatky s čo najväčším úspechom, ale aj možnosť spoznať ľudí po celom svete, ktorí chcú zmeniť niečo na svojom každodennom živote a zlepšiť samých seba. Viac informácií je možné získať vďaka pobočke v Nitre.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color