L3-banner-veda

Najvýznamnejšie výskumné tímy

Na fakultách UKF pôsobia výskumné tímy, ktoré svojím zameraním, výsledkami svojej výskumnej činnosti, medzinárodne akceptovanou publikačnou činnosťou, ako aj zahraničnou spoluprácou patria k najvýznamnejším na univerzite. Bližšie informácie nájdete v brožúre.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color