L3-banner-univerzita
L3-banner-media

Verejné obstarávanie

Informácie a podklady týkajúce sa verejného obstarávania na dodávky tovarov, prác a služieb na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sú:
-       v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (od 18. apríla 2016)
-       v súlade  zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (do 17. apríla 2016)
zverejňované na osobitnej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
 
Zoznam zákaziek rok 2018:
Zoznam zákaziek rok 2017:

Zoznam zákaziek rok 2015:

Kontakt na Oddelenie obstarávania

Oddelenie obstarávania
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
94974 Nitra
tel.: +421 37 6408 060

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo