L3-banner-media

Verejné obstarávanie

Informácie a podklady týkajúce sa verejného obstarávania na dodávky tovarov, prác a služieb na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sú:
-       v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (od 18. apríla 2016)
-       v súlade  zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (do 17. apríla 2016)
zverejňované na osobitnej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
 
Zoznam zákaziek rok 2020:
Zoznam zákaziek rok 2019:
Zoznam zákaziek rok 2018:
Zoznam zákaziek rok 2017:

Zoznam zákaziek rok 2015:

Kontakt na Oddelenie obstarávania

Oddelenie obstarávania
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
94974 Nitra
tel.: +421 37 6408 060

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color