L3-banner-univerzita

Správna rada UKF

Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je orgán, ktorý uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti univerzity, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých univerzite štátom.
Členovia
doc. MVDr. Ivan Holko, PhD. – predseda
Mgr. Dana Peškovičová, PhD. – podpredsedníčka
Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.
JUDr. Pavol Hrušovský
MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc.
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Kontakt
Mgr. Žaneta Mikušová
tajomníčka Správnej rady
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 01 Nitra
Ďalšie informácie:

Zápisnice zo zasadnutí Správnej rady UKF

2024: 24. 5. |
2023:
13. 4. | 14. 6. I 29. 11
2022:
15. 3. | 23. 5. | 29. 6. | 24. 10. | 30.11.
2021: 27. 5. | 6. 7. | 8. 12.
2020: 20. 7. | 3. 9.
2019: 30. 5. | 11. 12. 
2018: 6. 6. | 13. 12.
2017: 27. 6. | 30. 11.
2016: 8. 6. | 7. 12.
2015: 8. 6. | 8. 12.
2014: 5. 6.| 2. 12
2012: 11. 7. | 6. 12.
2011: 16. 6. | 9. 12.
2010: 2. 6. | 24. 11.

Vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color