L3-banner-univerzita

Správna rada UKF

Správna rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je orgán, ktorý uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti univerzity, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých univerzite štátom. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky.
Podpredsedníčka Správnej rady
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Členovia
MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH
Ing. Ladislav Boroš
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Mgr. art. Ján Greššo
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
doc. MVDr. Ivan Holko, PhD.
JUDr. Pavol Hrušovský
prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
Ing. Miroslav Masarik
RNDr. Oto Nevický, MBA
Mgr. Lucia Spodniaková
Ing. Milan Surovec
Mgr. Miloslav Špoták
Kontakt
Mgr. Tímea Kamenická
tajomníčka Správnej rady
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 01 Nitra

Zápisnice zo zasadnutí Správnej rady UKF

2021: 27. 5. | 6. 7. | 8. 12.
2020: 20. 7. | 3. 9.
2019: 30. 5. | 11. 12. 
2018: 6. 6. | 13. 12.
2017: 27. 6. | 30. 11.
2016: 8. 6. | 7. 12.
2015: 8. 6. | 8. 12.
2014: 5. 6.| 2. 12
2012: 11. 7. | 6. 12.
2011: 16. 6. | 9. 12.
2010: 2. 6. | 24. 11.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color