L3-banner-univerzita

Študentský domov UKF Zobor

V ŠD UKF Zobor sú študentom k dispozícii 2- a 3-posteľové izby. Mesačné ubytovacie poplatky sa pohybujú v cenovej úrovni od 57 € do 66 €. Po komplexnej rekonštrukcii celého internátu tvoria dve izby jednu bunku, ktorá má spoločné sociálne zariadenie a chladničku. V ŠD Zobor majú študenti možnosť využívať telocvičňu a TV miestnosť, v budove sa tiež nachádza Študentské centrum UKF, ako aj sídlo Študentského parlamentu.
Vedúcim ŠD Zobor je Mgr. Martin Cabadaj.
Kontakt
Študentský domov UKF Zobor
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 2
949 01 Nitra
Ubytovacie centrum
Zabezpečuje základnú agendu ubytovacieho procesu študenta a je lokalizované na prízemí ŠD Zobor. Ubytovacie centrum má v kompetencii ubytovanie a odubytovanie študenta, preubytovanie študentov na inú izbu, kontrolu platieb študentov, pokladničnú prácu, hlásenie pobytu cudzincov a krátkodobé ubytovanie na hosťovských a študentských izbách.
Mgr. Milada Žilová
Vrátnica
tel.: +421 37 6408 177
sd zobor nove
Sídlo Študentského domova Zobor, Dražovská 2
 
 
 
Blok H

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color