L3-banner-univerzita

Študentský domov UKF Zobor

V ŠD UKF Zobor sú študentom k dispozícii 2-, 3- a 4-posteľové izby. Mesačné ubytovacie poplatky sa pohybujú v cenovej úrovni od 49 € do 56 €. Po komplexnej rekonštrukcii celého internátu tvoria dve izby jednu bunku, ktorá má spoločné sociálne zariadenie a chladničku. V ŠD Zobor majú študenti možnosť využívať telocvičňu a TV miestnosť, v budove sa tiež nachádza Poradenské a servisné centrum UKF, ako aj sídlo Študentského parlamentu.
Vedúcim ŠD Zobor je Mgr. Martin Cabadaj.
Kontakt
Študentský domov UKF Zobor
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 2
949 74 Nitra
Ubytovacie centrum
Zabezpečuje základnú agendu ubytovacieho procesu študenta a je lokalizované na prízemí ŠD Zobor. Ubytovacie centrum má v kompetencii ubytovanie a odubytovanie študenta, preubytovanie študentov na inú izbu, kontrolu platieb študentov, pokladničnú prácu, hlásenie pobytu cudzincov a krátkodobé ubytovanie na hosťovských a študentských izbách.
RNDr. Katarína Baťová, PhD.
Vrátnica
tel.: +421 37 6408 177
sd zobor nove
Sídlo Študentského domova Zobor, Dražovská 2
 
 
 
Blok H

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo