L3 banner studium new

Poradenstvo pre študentov

Náročnosť a špecifikum vysokoškolského života si často vyžaduje aj poradenskú činnosť, ktorú v oblasti kariéry, financií, práva, zdravia a iných poskytuje Študentské centrum UKF. Venuje sa zároveň poradenstvu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami a ponúka priestory pre realizáciu študentských aktivít. Súčasťou poradenstva je i fakultný poradca, tzv. tútor. Zoznam tútorov jednotlivých fakúlt nájdete na:
Servis pre zahraničných študentov
Pomoc zahraničným študentom počas štúdia na našej univerzite poskytuje Oddelenie pre medzinárodné vzťahy Rektorátu UKF. Kontaktnou osobou je Ing. Silvia Hrozenská, PhD.
Poradenstvo pre rusky hovoriacich študentov
Poradenské služby pre študentov, ktorí komunikujú v ruskom jazyku, zabezpečuje Mgr. Pavol Vakoš.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo