L3 banner studium new

Poradenstvo pre študentov

Náročnosť a špecifikum vysokoškolského života si často vyžaduje aj poradenskú činnosť, ktorú v oblasti kariéry, financií, práva, zdravia a iných poskytuje Študentské centrum UKF. Venuje sa zároveň poradenstvu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami a ponúka priestory pre realizáciu študentských aktivít. Súčasťou poradenstva je i fakultný poradca, tzv. tútor. Zoznam tútorov jednotlivých fakúlt nájdete na:
Servis pre zahraničných študentov
Pomoc zahraničným študentom počas štúdia na našej univerzite poskytuje Oddelenie pre medzinárodné vzťahy Rektorátu UKF. Kontaktnou osobou je Ing. Katarína Butorová, PhD.
Poradenstvo pre rusky hovoriacich študentov
Poradenské služby pre študentov, ktorí komunikujú v ruskom jazyku, zabezpečuje Mgr. Pavol Vakoš.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color