L3 banner studium new

Systém kvality na U3V

Vrámci riešenia projektu ITMS 26120120028 "Zvyšovanie kvality vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre" bol vypracovaný systém zabezpečenia kvality vzdelávania na U3V, ktorý je popísaný v Štatúte U3V, ktorý je vnútorným aktom riadenia UKF.
Systém zabezpečenia kvality vzdelávania na U3V je popísaný aj v publikáciách, ktoré vrámci riešenia projektu vznikli:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color