L3 banner studium new

Systém kvality na U3V

Vrámci riešenia projektu ITMS 26120120028 "Zvyšovanie kvality vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre" bol vypracovaný systém zabezpečenia kvality vzdelávania na U3V, ktorý je popísaný v Štatúte U3V, ktorý je vnútorným aktom riadenia UKF.
Systém zabezpečenia kvality vzdelávania na U3V je popísaný aj v publikáciách, ktoré vrámci riešenia projektu vznikli:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo