L3-banner-univerzita

História univerzity

Dejiny univerzity začínajú v roku 1959, kedy vznikol Pedagogický inštitút v Nitre. Spočiatku sa vysoká škola venovala príprave učiteľov pre základné a neskôr i stredné školy. Od roku 1960 pripravuje učiteľov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Neskôr rozvinula svoje pôsobenie do výchovy vedcov a vysoko kvalifikovaných odborníkov pre rôzne sféry verejného a kultúrneho života.
Dôležitým medzníkom bol rok 1992, kedy sa skonštituovala Vysoká škola pedagogická v Nitre. V roku 1993 vznikli Fakulta humanitných vied a Fakulta prírodných vied. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky 23. októbra 1996. Slávnostná inaugurácia sa konala 13. februára 1997 za účasti predstaviteľov ministerstva školstva SR, vlády SR, rektorov vysokých škôl, vysokých cirkevných predstaviteľov, predstaviteľov kultúrnej verejnosti SR, kraja i mesta Nitra. Starosloviensky chorál prednesený speváckym zborom študentov univerzity v deň slávnostnej inaugurácie navodzoval hĺbavú atmosféru čias, keď sa za pôsobenia Konštantína a Metoda hlaholika stala prvým písmom organizovanej vzdelanosti a staroslovienčina prvým spisovným jazykom na Veľkej Morave a v rámci nej aj Nitrianskeho kniežatstva.
Rok 2001 priniesol vznik Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, o dva roky neskôr bola zlúčením národnostných sekcií fakúlt a univerzity vytvorená Fakulta stredoeurópskych štúdií.
V roku 2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre obhájila status univerzitnej vysokej školy.

História v kocke

starabudovaPF
Sídlo niekdajšej Pedagogickej fakulty

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color