L3 banner studium new

Sprievodca štúdiom

Pre uľahčenie orientácie študentovi vo vysokoškolskom štúdiu vydáva univerzita a fakulty publikáciu Sprievodca štúdiom. Publikácia obsahuje informácie o základnom členení univerzity, orgánoch a systéme akademickej samosprávy, súčastiach univerzity, štúdiu na univerzite, časovom harmonograme pre príslušný akademický rok, študijný a štipendijný poriadok a umiestnení objektov univerzity.
Sprievodcovia štúdiom jednotlivých fakúlt:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color