L3 banner studium new

Sprievodca štúdiom

Pre uľahčenie orientácie študentovi vo vysokoškolskom štúdiu vydáva univerzita a fakulty publikáciu Sprievodca štúdiom pre konkrétny akademický rok. Publikácia obsahuje informácie o základnom členení univerzity, orgánoch a systéme akademickej samosprávy, súčastiach univerzity, štúdiu na univerzite, časovom harmonograme pre príslušný akademický rok, študijný a štipendijný poriadok a umiestnení objektov univerzity.
Sprievodcovia štúdiom jednotlivých fakúlt:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo