L3 banner studium new

Sprievodca štúdiom

Pre uľahčenie orientácie študentovi vo vysokoškolskom štúdiu vydáva univerzita a fakulty publikáciu Sprievodca štúdiom pre konkrétny akademický rok. Publikácia obsahuje informácie o základnom členení univerzity, orgánoch a systéme akademickej samosprávy, súčastiach univerzity, štúdiu na univerzite, časovom harmonograme pre príslušný akademický rok, študijný a štipendijný poriadok a umiestnení objektov univerzity.
Sprievodcovia štúdiom jednotlivých fakúlt:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo