L3-banner-univerzita

Prenájom priestorov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ponúka možnosť krátkodobého prenájmu (do 24 hodín) prechodne nevyužitých prevádzkových a výučbových priestorov univerzity, a to na základe písomnej objednávky. K priestorom patria aula s maximálnou kapacitou 421 miest, Uniklub pre max. 20 osôb, učebne s kapacitou od 25 do 300 miest, telocvične, spoločenské miestnosti, Fitness štúdio, Univerzitný tvorivý ateliér a iné.
Kontaktnou osobou v prípade záujmu o prenájom je RNDr. Magdaléna Stritzová.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color