L3-banner-media

Univerzitné médiá

Sú súčasťou marketingovej komunikácie UKF a mapujú aktuálne dianie na univerzite. Prostredníctvom infolistov sú študenti informovaní o blížiacich sa udalostiach či dôležitých oznamoch. Univerzitný časopis Náš čas a študentský časopis Občas nečas prinášajú vďaka zaujímavým článkom, recenziám i rozhovorom informácie z oblasti vzdelávania, vedy, techniky, kultúry či umenia. 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color