L3-banner-univerzita

Pedagogická fakulta

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
Denné štúdium (bakalárske, magisterské štúdium, neučiteľské študijné programy, jednopredmetové učiteľské programy)
Mgr. Šarlota Kapustová
Mgr. Mária Šerfözöová
Denné štúdium (bakalárske, magisterské – dvojpredmetové učiteľské programy)
Externé štúdium (bakalárske, magisterské – neučiteľské študijné programy, učiteľské programy)
Fakultný administrátor AIS
Ing. Rudolf Kaniansky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo