L3-banner-univerzita

Rada IKT

Rada IKT je poradným orgánom rektora. Vyjadruje sa k rozvoju IKT na UKF a navrhuje opatrenia na riešenie aktuálnych problémov týkajúcich sa implementácie IKT.
Predseda
RNDr. Ján Skalka, PhD.
Podpredseda
RNDr. Július Jenis, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo