L3-banner-univerzita

Rada IKT

Rada IKT je poradným orgánom rektora. Vyjadruje sa k rozvoju IKT na UKF a navrhuje opatrenia na riešenie aktuálnych problémov týkajúcich sa implementácie IKT.
Predseda
RNDr. Ján Skalka, PhD.
Podpredseda
RNDr. Július Jenis, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color