L3-banner-univerzita

Rada IKT

Rada IKT je poradným orgánom rektora. Vyjadruje sa k rozvoju IKT na UKF a navrhuje opatrenia na riešenie aktuálnych problémov týkajúcich sa implementácie IKT.
Predseda
RNDr. Ján Skalka, PhD.
Podpredseda
RNDr. Július Jenis, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo