L3-banner-univerzita

Akademické insígnie a symboly UKF

Symbolmi právomoci, zodpovednosti, slobody a historických tradícií UKF a jej fakúlt sú akademické insígnie:
  • pečať UKF,
  • reťaze rektora, prorektorov, dekanov a prodekanov,
  • žezlo UKF a žezlá fakúlt
a symboly
  • slávnostné fanfáry UKF,
  • Starosloviensky chorál,
  • taláre a odev pedelov,
  • Lipa priateľstva s pamätnou doskou,
  • Socha Konštantína Filozofa.

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color