L3-banner-univerzita

Odborová organizácia

Základná odborová organizácia pracovníkov školstva a vedy pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre združuje na dobrovoľnom základe zamestnancov univerzity bez ohľadu na príslušnosť k fakultám a iným pracoviskám. Cieľom a základnou úlohou odborovej organizácie je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov a ostatných zamestnancov vyplývajúce z ich pracovno-právneho vzťahu k zamestnávateľovi, v súlade s právnymi predpismi a kolektívnou zmluvou.
Kontakt
doc. Gabriela Jonášková, CSc.
predseda
Božena Vašová
sekretariát
Adresa
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 01 Nitra
e-mail:
tel.: +421 37 6408 045
Centrála
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Vajnorská 1
815 70 Bratislava
tel.: +421 2 502 40 100  
Web: www.ozpsav.sk

Dokumenty

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color