L3-banner-univerzita

Odborová organizácia

Základná odborová organizácia pracovníkov školstva a vedy pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre združuje na dobrovoľnom základe zamestnancov univerzity bez ohľadu na príslušnosť k fakultám a iným pracoviskám. Cieľom a základnou úlohou odborovej organizácie je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov a ostatných zamestnancov vyplývajúce z ich pracovno-právneho vzťahu k zamestnávateľovi, v súlade s právnymi predpismi a kolektívnou zmluvou.
Kontakt
doc. Gabriela Jonášková, CSc.
predseda
Božena Vašová
sekretariát
Adresa
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 01 Nitra
e-mail:
tel.: +421 37 6408 045
Centrála
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Vajnorská 1
815 70 Bratislava
tel.: +421 2 502 40 100  
Web: www.ozpsav.sk

Dokumenty

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo