L3-banner-univerzita

Kvestorka Univerzity Konštantína Filozofa

Ing. Ľubica Ehrenholdová absolvovala vysokoškolské štúdium v roku 1984 v odbore národohospodárske plánovanie na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Od skončenia štúdia pracuje na univerzite, pričom počas tohto obdobia vystriedala niekoľko pracovných pozícií – od účtovníčky, vedúcej všeobecnej učtárne Rektorátu, vedúcej ekonomického odboru Rektorátu po tajomníčku fakulty a neskôr kvestorku.
Na úrovni vysokých škôl SR pôsobila vo funkcii predsedníčky Klubu kvestorov VVŠ a ŠVŠ SR, podpredsedníčky Rady pre rozvoj a financovanie RVŠ SR, bola členkou pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR pre rozvoj systému FIS SOFIA a systému plánovania výnosov a nákladov vysokých škôl SR a členkou riadiaceho výboru informačného systému FIS – SOFIA pri MŠVVaŠ SR.
Opätovne vykonáva funkciu kvestorky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre od 4. júla 2018.
Kontakt
Kancelária kvestora
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra
e-mail:
Mgr. Zuzana Koprdová
Ehrenholdova1DX 2520web
Ing. Ľubica Ehrenholdová
kvestorka

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color