L3-banner-univerzita

Kvestorka Univerzity Konštantína Filozofa

Ing. Ľubica Ehrenholdová absolvovala vysokoškolské štúdium v roku 1984 v odbore národohospodárske plánovanie na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Od skončenia štúdia pracuje na univerzite, pričom počas tohto obdobia vystriedala niekoľko pracovných pozícií – od účtovníčky, vedúcej všeobecnej učtárne Rektorátu, vedúcej ekonomického odboru Rektorátu po tajomníčku fakulty a neskôr kvestorku.
Na úrovni vysokých škôl SR pôsobila vo funkcii predsedníčky Klubu kvestorov VVŠ a ŠVŠ SR, podpredsedníčky Rady pre rozvoj a financovanie RVŠ SR, bola členkou pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR pre rozvoj systému FIS SOFIA a systému plánovania výnosov a nákladov vysokých škôl SR a členkou riadiaceho výboru informačného systému FIS – SOFIA pri MŠVVaŠ SR.
Opätovne vykonáva funkciu kvestorky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre od 4. júla 2018.
Kontakt
Kancelária kvestora
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra
e-mail:
Mgr. Zuzana Koprdová
Ehrenholdova1DX 2520web
Ing. Ľubica Ehrenholdová
kvestorka

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo