L3-banner-veda

Popularizácia vedy

Na UKF sa každoročne organizujú podujatia, ktorých cieľom je propagovať výsledky výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti nielen v rámci univerzity, fakúlt a jednotlivých pracovísk, ale najmä v odbornej i laickej verejnosti. Zameriavame sa najmä na študentov základných a stredných škôl s cieľom vzbudiť ich záujem o vedeckú prácu a zároveň o štúdium na našej univerzite.
V rámci popularizácie výskumu patrí k najvýznamnejším cyklus podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. UKF sa pravidelne zapája prostredníctvom fakúlt do organizovania prednášok, workshopov, výstav, prezentácií nielen na pôde UKF, ale aj na základných a stredných školách nitrianskeho regiónu.
FPV v spolupráci s Galériou OC MLYNY pravidelne organizuje pre žiakov základných a stredných škôl netradičnú prezentáciu experimentov z oblasti prírodných vied s názvom Vedecký jarmok – Príďte vedu vidieť, počuť a zažiť!
Významným podujatím, každoročne prezentujúcim najnovšie poznatky vedy a výskumu v oblastiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a naše zdravie, je filmový festival Agrofilm, ktorého hlavným organizátorom je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach. UKF ako partner festivalu organizuje prostredníctvom FPV premietacie dni spojené s odbornými prednáškami určenými pre zamestnancov a študentov.
Letné školy archeológie patria k významným a pre študentov atraktívnym podujatiam, ktoré organizuje, resp. spoluorganizuje, Katedra archeológie FF v letných prázdninových mesiacoch. Koordinátorkou tejto aktivity je doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
FPV organizuje letné tábory pre deti. Záujmu sa teší najmä Letný tábor FAJN (Fyzika Ako Ju Nepoznáme), v rámci ktorého sa deti podieľajú na experimentoch prispôsobených ich veku a schopnostiam, pričom spoznávajú fyziku cez rôzne hry a pojmy. Garantmi podujatia sú PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. a Mgr. Ján Ondruška, PhD. z Katedry fyziky FPV. IT tábor má za cieľ prezentovať vedu ako životnú filozofiu a zvyšovať záujem 10- až 14-ročných detí o prírodné vedy a informatiku.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa organizujú viaceré podujatia určené deťom, z nich najvýznamnejším je Vedecký deň detí – VEDET, určený pre deti z materských škôl a žiakov prvých ročníkov základných škôl z mesta Nitra. Koordinátorkou aktivity je PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. z Katedry fyziky FPV.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.