L3-banner-univerzita

Logo

Logo univerzity bolo vytvorené ako grafický prepis fragmentu fresky z hrobu Konštantína (sv. Cyrila) v Bazilike sv. Klementa v Ríme. Znak ilustruje historicky dostupnú podobu svätca a je aplikovaný ako znak s ilustráciou osoby Konštantína. Polfigúra držiaca knihu (Bibliu) je umiestnená centrálne v kruhu, z ktorého Konštantín podáva ruku ako priateľské gesto. Logo je doplnené bezserifovým písmom okolo kruhu a piatimi nepravidelnými krúžkami v pravej dolnej časti. Päť krúžkov predstavuje päť fakúlt. Ich počet môže byť zmenený podľa potreby. Autorom je akad. maliar Jozef Dobiš, ktorý nám o vzniku loga porozprával viac.
Logo univerzity je k dispozícii na stiahnutie pre študentov a zamestnancov univerzity, ako aj pre novinársku obec a ostatnú verejnosť. Logo Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je možné používať len v súlade „s dobrými mravmi“.
Viac informácií o logu, jeho používaní a logo v rôznych formátoch nájdete na:
Logo k 60. výročiu
Pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na našej univerzite vzniklo slávnostné logo, ktoré sa bude používať v oficiálnej propagácii 60. výročia UKF a na označenie univerzitných podujatí. Jeho autorom je absolvent UKF PhDr. Juraj Gejdoš, ktorý sa stal víťazom súťaže vyhlásenej rektorom UKF.
 
logo UKF transparent raster
 
 
 
 
 
 
 
 
logo 60 UKF Raster color

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color