L3-banner-univerzita

Prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť

Prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. absolvovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore biochémia v roku 1985. Doktorandské štúdium realizované na Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre a SPU v Nitre v odbore všeobecná zootechnika ukončila v roku 1995. Na UKF v Nitre obhájila habilitačnú prácu v odbore špeciálna biológia a ekológia v roku 1998 a inaugurovala sa za profesora v odbore biológia v roku 2005. Po ukončení štúdia pôsobila ako vedecká pracovníčka v Ústave genetiky a experimentálnej biológie VÚŽV v Nitre. Od roku 1995 začala pedagogicky pôsobiť na Katedre botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied UKF, spočiatku ako externý pedagóg, od roku 1996 na plný pracovný úväzok.
Zaslúžila sa o rozvoj moderných molekulárno-biologických metód na biologických katedrách FPV, vybudovania viacerých experimentálnych laboratórií, ako aj vytvorenia výskumného centra Agrobiotech na UKF. Je garantkou magisterského študijného programu biológia, spolugarantkou doktorandského študijného programu molekulárna biológia a spolugarantkou habilitačného a inauguračného konania v študijnom odbore biológia. Pôsobí ako členka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore molekulárna biológia na FPV UKF v Nitre a na FBP SPU v Nitre. Je členkou viacerých odborných komisií a vedeckých rád.
Na univerzite pôsobila ako prodekanka Fakulty prírodných vied a prorektorka UKF v rezorte vedy a výskumu a štatutárna zástupkyňa dekana i rektora. Na celoštátnej úrovni pôsobila vo funkcii podpredsedu Rady vysokých škôl pre vedu a techniku, členky pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Vlády SR pre „Vedy o živej prírode“.
Prorektorkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je od 10. júla 2018.
Kontakt
Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Mgr. Martina Chmelová
Bauerova 1DX 2516web
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť, štatutárna zástupkyňa

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.