L3-banner-univerzita

Vedenie UKF

Vedenie UKF je poradným orgánom rektora, ktorý operatívne prerokúva otázky riadenia UKF vyžadujúce kolektívne posúdenie. Členmi vedenia sú prorektori, kvestor a ďalší podľa rozhodnutia rektora.
Rektor
Prorektori
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť, štatutárna zástupkyňa
PhDr. Martina Pavlíková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo