L3-banner-univerzita

Študentský domov UKF Brezový háj

V ŠD UKF Brezový háj sú študentom k dispozícii 2- a 3-posteľové izby. Mesačné ubytovacie poplatky sa pohybujú v cenovej úrovni od 60 € do 87 €. Internát prešiel komplexnou rekonštrukciou.
V prvom podzemnom podlaží sa nachádza 5 ubytovacích buniek primárne určených pre študentov doktorandského štúdia a 1 ubytovacia bunka s bezbariérovou izbou určená pre zdravotne znevýhodnených študentov. Ubytovacia bunka sa skladá z dvoch 2-posteľových izieb, ktoré majú spoločné sociálne zariadenie a kuchynku s chladničkou.
Nadzemných podlaží je osem. Na každom nadzemnom podlaží je 19 izieb. 2- posteľové izby sú s balkónom (okrem jednej izby) a 3-posteľové bez balkónu. Každá izba je vybavená novým nábytkom a chladničkou. Na každej chodbe nadzemných podlaží sa nachádza jedna kuchynka a dve spoločné sociálne zariadenia s dostatočným počtom spŕch a toaliet.
V študentskom domove sa nachádzajú študovne, veľká jedáleň pre študentov a zamestnancov, bufet, ako aj práčovňa pre potreby študentov. V celom objekte majú študenti k dispozícii vysokorýchlostné internetové pripojenie prostredníctvom wifi siete.
Vedúcou ŠD Brezový háj je PaedDr. Gabriela Svocáková, PhD.
Kontakt
Študentský domov UKF Brezový háj
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Nábrežie mládeže 1
949 01 Nitra
Ubytovacie centrum
Zabezpečuje základnú agendu ubytovacieho procesu študenta a je lokalizované na prízemí ŠD Zobor. Ubytovacie centrum má v kompetencii ubytovanie a odubytovanie študenta, preubytovanie študentov na inú izbu, kontrolu platieb študentov, pokladničnú prácu, hlásenie pobytu cudzincov a krátkodobé ubytovanie na hosťovských a študentských izbách.
Mgr. Milada Žilová
Vrátnica
tel.: +421 37 6408 838
foto SDBH
Sídlo Študentského domova Brezový háj,
Nábrežie mládeže 1
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color