L3-banner-univerzita

Komisia pre medzinárodné vzťahy

Komisia pre medzinárodné vzťahy je poradným orgánom prorektora pre medzinárodné vzťahy. Predsedom komisie je prorektor pre medzinárodné vzťahy.
Predsedníčka
doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
Členovia
RNDr. Štefan Balla, PhD.
PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
doc. Mgr. Martin Drlík, PhD.
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
PhDr. Daša Nováčiková, PhD.
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color