L3-banner-univerzita

Komisia pre medzinárodné vzťahy

Komisia pre medzinárodné vzťahy je poradným orgánom prorektora pre medzinárodné vzťahy. Predsedom komisie je prorektor pre medzinárodné vzťahy.
Predsedníčka
PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
Členovia
RNDr. Štefan Balla, PhD.
PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
Mgr. Martin Drlík, PhD.
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo