L3-banner-veda

Publikačná činnosť

Publikácie sú jedným z hlavných výstupov výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti. Na evidenciu publikačnej činnosti slúži knižničná informačná databáza (http://kis.ukf.sk), ktorá umožňuje efektívne vyhľadávanie a triedenie publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov univerzity.

Zamestnanci UKF a doktorandi v dennej forme štúdia sú za mimoriadne výsledky vo vedeckej a umeleckej činnosti oceňovaní Cenou rektora v zmysle smernice č. 12/2022: Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color