L3 banner studium new

Rozširujúce štúdium

Rozširujúce štúdium je osobitný druh štúdia, ktorým pedagogický zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na výkon ďalšej pedagogickej činnosti.
Univerzita Konštantína Filozofa ponúka rozširujúce štúdium pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním na základe akreditovaných učiteľských študijných programov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na vzdelávanie vyplnením prihlášky a jej zaslaním na príslušnú fakultu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo