L3 banner studium new

Rozširujúce štúdium

Rozširujúce štúdium je osobitný druh štúdia, ktorým pedagogický zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na výkon ďalšej pedagogickej činnosti.
Univerzita Konštantína Filozofa ponúka rozširujúce štúdium pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním na základe akreditovaných učiteľských študijných programov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na vzdelávanie vyplnením prihlášky a jej zaslaním na príslušnú fakultu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color