L3 banner studium new

Špecializačné štúdium zdravotníckych pracovníkov

Univerzita Konštantína Filozofa ponúka možnosť absolvovania špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v komunite. Štúdium sa uskutočňuje na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva.
Ošetrovateľská starostlivosť v komunite:
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na vzdelávanie vyplnením prihlášky a jej zaslaním na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva najneskôr do 31. augusta 2024. 
Ďalšie informácie pre záujemcov sú na stránkach fakulty a katedry.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color