L3 banner studium new

Špecializačné štúdium zdravotníckych pracovníkov

Univerzita Konštantína Filozofa ponúka možnosť absolvovania špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov v odboroch ošetrovateľská starostlivosť v komunite a ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. Štúdium sa uskutočňuje na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva.
Ošetrovateľská starostlivosť v komunite:
Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých:
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na vzdelávanie vyplnením prihlášky a jej zaslaním na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo