L3 banner studium new

Špecializačné štúdium zdravotníckych pracovníkov

Univerzita Konštantína Filozofa ponúka možnosť absolvovania špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov v odboroch ošetrovateľská starostlivosť v komunite a ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. Štúdium sa uskutočňuje na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva.
Ošetrovateľská starostlivosť v komunite:
Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých:
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na vzdelávanie vyplnením prihlášky a jej zaslaním na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo