L3-banner-univerzita

Študentské domovy

Študentské domovy (ŠD) sú účelové zariadenia Univerzity Konštantína Filozofa. ŠD v rámci hlavnej činnosti UKF zabezpečujú nepriamu sociálnu podporu v zmysle zákona o vysokých školách v oblasti poskytovania ubytovacích služieb.
ŠD UKF zabezpečujú ubytovanie a služby s tým spojené študentom denného štúdia a v rámci prevádzkových možností v mesiacoch júl a august aj iným osobám.
ŠD sa členia na:
Na každom poschodí internátov je k dispozícii kuchynka s vybavením k jednoduchej príprave a konzumácii jedál. Vo všetkých budovách študentských domovov majú študenti k dispozícii vysokorýchlostné internetové pripojenie prostredníctvom wifi siete.
Univerzita sprostredkováva ubytovanie aj v ďalších ubytovacích zariadeniach:
 
Riaditeľom Študentských domovov UKF je Mgr. Peter Hrobár.
Kontakt
Študentské domovy UKF v Nitre
Dražovská cesta 2
949 01 Nitra
Sekretariát ŠD
Ubytovacie centrum
Zabezpečuje základnú agendu ubytovacieho procesu študenta a je lokalizované na prízemí ŠD Zobor. Ubytovacie centrum má v kompetencii ubytovanie a odubytovanie študenta, preubytovanie študentov na inú izbu, kontrolu platieb študentov, pokladničnú prácu, hlásenie pobytu cudzincov a krátkodobé ubytovanie na hosťovských a študentských izbách.
Mgr. Milada Žilová
Ďalšie informácie nájdete prostredníctvom linkov:
sdnitra2015
Študentský domov Nitra, B. Slančíkovej 1
 
sd zobor nove
Študentský domov Zobor, Dražovská 2

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color