L3-banner-univerzita

Študentské domovy

Študentské domovy (ŠD) sú účelové zariadenia Univerzity Konštantína Filozofa. ŠD v rámci hlavnej činnosti UKF zabezpečujú nepriamu sociálnu podporu v zmysle zákona o vysokých školách v oblasti poskytovania ubytovacích služieb.
ŠD UKF zabezpečujú ubytovanie a služby s tým spojené študentom denného štúdia, zahraničným študentom, externým študentom, zamestnancom, hosťom UKF, študentom v rámci zahraničných študijných programov a v rámci prevádzkových možností aj iným osobám.
ŠD sa členia na:
V oboch študentských domovoch umožňuje Univerzitná jedáleň stravovanie (obedy a večere), ako aj nákup potravín v bufetoch. Okrem toho je na každom poschodí internátov k dispozícii kuchynka s vybavením k jednoduchej príprave a konzumácii jedál. Všetky izby majú káblovú internetovú prípojku. Wifi pripojenie je v ŠD Zobor zabezpečené vo všetkých priestoroch internátu a v ŠD Nitra vo vstupnom vestibule.
Univerzita sprostredkováva ubytovanie aj v ďalších ubytovacích zariadeniach:
Riaditeľom Študentských domovov UKF je Mgr. Peter Hrobár.
Kontakt
Študentské domovy UKF v Nitre
Dražovská cesta 2
949 74 Nitra
Sekretariát ŠD
Ubytovacie centrum
Zabezpečuje základnú agendu ubytovacieho procesu študenta a je lokalizované na prízemí ŠD Zobor. Ubytovacie centrum má v kompetencii ubytovanie a odubytovanie študenta, preubytovanie študentov na inú izbu, kontrolu platieb študentov, pokladničnú prácu, hlásenie pobytu cudzincov a krátkodobé ubytovanie na hosťovských a študentských izbách.
RNDr. Katarína Baťová, PhD.
Ďalšie informácie nájdete prostredníctvom linkov:
sdnitra2015
Študentský domov Nitra, B. Slančíkovej 1
 
sd zobor nove
Študentský domov Zobor, Dražovská 2

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo