L3-banner-media

Aktuality

UKF je dejiskom mnohých vzdelávacích, vedeckovýskumných, kultúrno-spoločenských či športových podujatí. O nich a ďalších zaujímavých aktivitách spätých s našou univerzitou informujeme na webovom sídle rôznymi spôsobmi. Prostredníctvom správ, fotogalérií či videogalérií prinášame záznamy z udalostí, ktoré sa už uskutočnili. Oznamy a Kalendár udalostí sú určené na propagáciu nadchádzajúcich podujatí.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo