L3-banner-media

Aktuality

UKF je dejiskom mnohých vzdelávacích, vedeckovýskumných, kultúrno-spoločenských či športových podujatí. O nich a ďalších zaujímavých aktivitách spätých s našou univerzitou informujeme na webovom sídle rôznymi spôsobmi. Prostredníctvom správ, fotogalérií či videogalérií prinášame záznamy z udalostí, ktoré sa už uskutočnili. Oznamy a Kalendár udalostí sú určené na propagáciu nadchádzajúcich podujatí.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color