L3-banner-univerzita

Prorektorka pre vzdelávanie

Doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre ročníky 5. – 12. v aprobácii pedagogika – psychológia v roku 2001. Doktorandské štúdium absolvovala v študijnom odbore pedagogika v roku 2004 a v roku 2008 sa v odbore pedagogika habilitovala. Od roku 2005 pôsobí na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. V rokoch 2010 – 2018 pôsobila vo funkcii prodekanky pre vzdelávanie na Pedagogickej fakulte.
Výskumne sa venuje oblasti stimulácie intelektového potenciálu a komplexného rozvoja osobnosti nadaných detí v školskom i mimoškolskom prostredí, kompetenčnému profilu učiteľa, rozvoju psychodidaktických, diagnosticko-hodnotiacich a intervenčných kompetencií učiteľa, pregraduálnej príprave učiteľov a pedagogickej praxi, vyučovacím stratégiám vzťahujúcim sa k stimulácii kritického a tvorivého myslenia žiakov, diverzite v edukačnom procese a inkluzívnemu vzdelávaniu.
Je garantkou študijného programu učiteľstvo pedagogiky v kombinácii, spolugarantkou doktorandského študijného programu pedagogika, spolugarantkou habilitačného a vymenúvacieho konania za profesora v odbore pedagogika a školiteľkou v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore pedagogika a predškolská a elementárna pedagogika. Pôsobí ako členka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore pedagogika na PF UKF a v odbore predškolská a elementárna pedagogika na PF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je členkou viacerých redakčných rád vedeckých časopisov, odborných a posudzovateľských komisií, členkou Vedeckej rady Štátneho pedagogického ústavu a externou členkou Akreditačnej rady MŠVVŠ SR.
Prorektorkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je od 10. júla 2018.
Kontakt
Oddelenie pre vzdelávanie
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Mgr. Jana Kečkešová
duchovicova web
doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
prorektorka pre vzdelávanie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.