L3-banner-univerzita

Čestní doktori

Doctor honoris causa (Dr. h. c.) je čestný akademický titul, ktorý univerzita udeľuje výnimočným osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj vzdelanosti, vedy, kultúry, alebo inak prispeli k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi a svojím významom zároveň prekročili hranice Slovenska. Tento čestný titul udeľuje Vedecká rada UKF.
 
 

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color