L3-banner-univerzita

Čestní doktori

Doctor honoris causa (Dr. h. c.) je čestný akademický titul, ktorý univerzita udeľuje výnimočným osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj vzdelanosti, vedy, kultúry, alebo inak prispeli k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi a svojím významom zároveň prekročili hranice Slovenska. Tento čestný titul udeľuje Vedecká rada UKF.
 
 

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo