L3 banner studium new

Služby študentom

V rámci zabezpečenia kvalitného štúdia i mimoškolského života poskytuje Univerzita Konštantína Filozofa svojim študentom rozličné služby.
Ubytovanie
Jednou zo základných služieb pre študentov je poskytovanie ubytovania. UKF má k dispozícii dva študentské domovy, ktoré ponúkajú ubytovanie v dvoj-, troj- alebo štvorposteľových izbách. Viac informácií o možnostiach ubytovania nájdete v časti Študentské domovy.
Stravovanie
O zabezpečenie stravy sa stará Univerzitná jedáleň, ktorá má výdajne jedál a bufety v piatich objektoch univerzity.
Štipendiá
Na UKF sa študentom priznáva sociálne a motivačné štipendium, študentkám tehotenské štipendium. Taktiež existuje možnosť získať pôžičku z fondu na podporu vzdelávania. Viac informácií aj o vládnych štipendiách nájdete v časti Štipendiá.
Mobility
V prípade záujmu môžu študenti vycestovať do zahraničia na študijný alebo prednáškový pobyt v rámci programu Erasmus+ alebo iných mobilitných programov.
Služby univerzitnej knižnice
Na podporu vzdelávania, výskumu, vývoja a tvorivých činností slúži Univerzitná knižnica, ktorá poskytuje výpožičné, rešeršné a referenčné služby a venuje sa vzdelávaniu študentov a zamestnancov univerzity.
WiFi
UKF poskytuje bezdrôtovú sieť svojim študentom takmer vo všetkých objektoch univerzity. Informácie o pripojení k bezdrôtovej sieti nájdete prostredníctvom linku WiFi.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo