L3 banner studium new

Služby študentom

V rámci zabezpečenia kvalitného štúdia i mimoškolského života poskytuje Univerzita Konštantína Filozofa svojim študentom rozličné služby.
Ubytovanie
Jednou zo základných služieb pre študentov je poskytovanie ubytovania. UKF má k dispozícii dva študentské domovy, ktoré ponúkajú ubytovanie v dvoj-, troj- alebo štvorposteľových izbách. Viac informácií o možnostiach ubytovania nájdete v časti Študentské domovy.
Stravovanie
O zabezpečenie stravy sa stará Univerzitná jedáleň, ktorá má výdajne jedál a bufety v piatich objektoch univerzity.
Štipendiá
Na UKF sa študentom priznáva sociálne a motivačné štipendium, študentkám tehotenské štipendium. Taktiež existuje možnosť získať pôžičku z fondu na podporu vzdelávania. Viac informácií aj o vládnych štipendiách nájdete v časti Štipendiá.
Mobility
V prípade záujmu môžu študenti vycestovať do zahraničia na študijný alebo prednáškový pobyt v rámci programu Erasmus+ alebo iných mobilitných programov.
Služby univerzitnej knižnice
Na podporu vzdelávania, výskumu, vývoja a tvorivých činností slúži Univerzitná knižnica, ktorá poskytuje výpožičné, rešeršné a referenčné služby a venuje sa vzdelávaniu študentov a zamestnancov univerzity.
WiFi
UKF poskytuje bezdrôtovú sieť svojim študentom takmer vo všetkých objektoch univerzity. Informácie o pripojení k bezdrôtovej sieti nájdete prostredníctvom linku WiFi.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo