L3-banner-univerzita

Univerzitné pastoračné centrum

Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa v Nitre (UPC) bolo na UKF otvo­rené v decembri 2008. Jeho hlavným cieľom je poskytovanie pastoračnej starostlivosti a duchovnej pomoci študentom a pracov­níkom nitrianskych univerzít, inštitúcií a študentských domovov.
UPC organizuje pravidelné formačné, bohoslužobné, kultúrne i voľnočasové aktivity. Sústreďuje sa predovšetkým na duchovnú obnovu, dopĺňanie akademického vzdelávania o kresťanskú hodnotovú dimenziu, poskytovanie duchovného vedenia, poradenstva, vytvára priestor pre priateľské stretnutia veriacich i hľadajúcich študentov a zamestnancov. Organizuje prednášky a diskusie z teológie, kultúry a iných disciplín s cieľom viesť dialóg medzi vierou, vedou i kultúrou. Poskytuje mediálne prostriedky na duchovný, ľudský a spoločenský rozvoj osobnosti, a to prostredníctvom knižnice, audio a videoarchívu s náboženskou a inou tematikou.
Webové sídlo UPC je www.upcnitra.sk
Adresa
Dolnozoborská 25/32 (vchod od ulice)
Dražovská 4 (vchod cez budovu PF UKF)
949 01 Nitra
UPC IMG 5069
Sídlo Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa, Dolnozoborská 25/32
 
UPC IMG 5101
Interiér UPC

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo