L3-banner-univerzita

Univerzitné pastoračné centrum

Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa Nitra (UPC) bolo na UKF otvo­rené v decembri 2008. Jeho hlavným cieľom je poskytovanie pastoračnej starostlivosti a duchovnej pomoci študentom a pracov­níkom nitrianskych univerzít, inštitúcií a študentských domovov.
UPC organizuje pravidelné formačné, bohoslužobné, kultúrne i voľnočasové aktivity. Sústreďuje sa predovšetkým na duchovnú obnovu, dopĺňanie akademického vzdelávania o kresťanskú hodnotovú dimenziu, poskytovanie duchovného vedenia, poradenstva, vytvára priestor pre priateľské stretnutia veriacich i hľadajúcich študentov a zamestnancov. Organizuje prednášky a diskusie z teológie, kultúry a iných disciplín s cieľom viesť dialóg medzi vierou, vedou i kultúrou. Poskytuje mediálne prostriedky na duchovný, ľudský a spoločenský rozvoj osobnosti, a to prostredníctvom knižnice, audio a videoarchívu s náboženskou a inou tematikou.
Webové sídlo UPC je www.upcnitra.sk
Adresa
Dolnozoborská 25/32 (vchod od ulice)
Dražovská 4 (vchod cez budovu PF UKF)
949 01 Nitra
UPC IMG 5069
Sídlo Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa, Dolnozoborská 25/32
 
UPC IMG 5101
Interiér UPC

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color