L3-banner-univerzita

Študentské centrum

Študentské centrum (ŠC) ponúka študentom poradenské služby a služby na podporu ich aktivít mimo vyučovacieho procesu. Centralizovaná poradenská činnosť zahŕňa kariérne poradenstvo a kariérne vzdelávanie, psychologické poradenstvo, poradenstvo zamerané na zdravie, poradenstvo zamerané na štipendiá a študentské pôžičky a poradenstvo a podporu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami.
V rámci podpory aktivít študentov poskytuje ŠC spoločenské priestory, technicko-materiálnu a tútorskú pomoc pre nových študentov univerzity. Zabezpečuje aj informačný servis o širokom spektre ponúk pre študentov, medzi ktoré patria ponuky práce, brigád, dobrovoľníckych a sociálnych činností, kultúrno-spoločenských, športových a iných podujatí.
Manažérom centra je Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.
Manažérkou Študentského centra – Job kontakt je Mgr. Ľubica Lachká.
Kontakt
Študentské centrum UKF v Nitre
Dražovská 2 (areál Študentského domova Zobor)
949 01 Nitra
 
Ďalšie informácie: 
poradenské centrum exteriér
Sídlo Študentského centra, Dražovská 2
 
poradenstvo pre študentov
Poradenstvo pre študentov

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo