L3-banner-univerzita

Študentské centrum

Študentské centrum (SC) ponúka študentom poradenské služby a služby na podporu ich aktivít mimo vyučovacieho procesu. Centralizovaná poradenská činnosť zahŕňa duchovné, finančné, kariérne, psychologické, právne, sociálne poradenstvo, poradenstvo zamerané na zdravie a poradenstvo a podporu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami.
V rámci podpory aktivít študentov poskytuje SC spoločenské priestory, technicko-materiálnu a tútorskú pomoc pre jednotlivé združenia študentov univerzity pri organizovaní univerzitných podujatí a projektov. Zabezpečuje aj informačný servis o širokom spektre ponúk pre študentov, medzi ktoré patria ponuky práce, brigád, dobrovoľníckych a sociálnych činností, kultúrno-spoločenských, športových a iných podujatí realizovaných na jednotlivých pracoviskách univerzity.
Manažérom centra je Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.
Kontakt
Študentské centrum UKF v Nitre
Dražovská 2
949 01 Nitra
poradenské centrum exteriér
Sídlo Študentského centra, Dražovská 2
 
poradenstvo pre študentov
Poradenstvo pre študentov

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo