L3-banner-univerzita

Študentské centrum

Študentské centrum (ŠC) ponúka študentom poradenské služby a služby na podporu ich aktivít mimo vyučovacieho procesu. Centralizovaná poradenská činnosť zahŕňa kariérne poradenstvo a kariérne vzdelávanie, psychologické poradenstvo, poradenstvo zamerané na zdravie, poradenstvo zamerané na štipendiá a študentské pôžičky a poradenstvo a podporu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami.
V rámci podpory aktivít študentov poskytuje ŠC spoločenské priestory, technicko-materiálnu a tútorskú pomoc pre nových študentov univerzity. Zabezpečuje aj informačný servis o širokom spektre ponúk pre študentov, medzi ktoré patria ponuky práce, brigád, dobrovoľníckych a sociálnych činností, kultúrno-spoločenských, športových a iných podujatí.
Manažérom centra je Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.
Kontakt
Študentské centrum UKF v Nitre
Dražovská 2 (areál Študentského domova Zobor)
949 01 Nitra
 
Ďalšie informácie: 
poradenské centrum exteriér
Sídlo Študentského centra, Dražovská 2
 
poradenstvo pre študentov
Poradenstvo pre študentov

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color