L3 banner studium new

Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú absolventi vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných odboroch pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na ich vysokoškolské štúdium s prihliadnutím na vykonané štátne skúšky. Doplňujúce pedagogické štúdium sa na univerzite organizuje ako štvorsemestrálne prezenčnou metódou v externej forme štúdia. Uskutočňuje sa na Pedagogickej fakulte a organizačne ho zabezpečuje Centrum celoživotného vzdelávania PF.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo