L3 banner studium new

Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú absolventi vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných odboroch pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na ich vysokoškolské štúdium s prihliadnutím na vykonané štátne skúšky. Doplňujúce pedagogické štúdium sa na univerzite organizuje ako štvorsemestrálne prezenčnou metódou v externej forme štúdia. Uskutočňuje sa na Pedagogickej fakulte a organizačne ho zabezpečuje Centrum celoživotného vzdelávania PF
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo