L3-banner-veda

Výskum

Výskumné, vývojové, umelecké a ďalšie tvorivé činnosti sú jednou z dvoch hlavných činností univerzity. Informácie o jej zameraní a aktivitách nájdete v časti O výskume.
Tvorivé činnosti pracovníkov univerzity sú realizovaná najmä s podporou výskumných a edukačných projektov a grantov. Univerzita prostredníctvom Univerzitnej grantovej agentúry priamo podporuje výskumné aktivity doktorandov a mladých učiteľov a výskumníkov.
Významným dejiskom výskumu na UKF je Výskumné centrum Agrobiotech, ktoré je súčasťou Fakulty prírodných vied.
O výstupoch výskumnej, vývojovej a inej tvorivej činnosti na univerzite a ich evidencii sa dozviete v časti Publikačná činnosť.
Výskumná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolského štúdia. Informáciám o študentských vedeckých konferenciách, súťažiach študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti a iných formách prezentácie študentov na jednotlivých fakultách je venovaná časť Výskum a študenti.
K výskumnej činnosti na univerzite neodmysliteľne patrí popularizácia vedy, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom podujatí určených na propagáciu výsledkov výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti na UKF.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo