L3-banner-veda

Výskum

Výskumné, vývojové, umelecké a ďalšie tvorivé činnosti sú jednou z dvoch hlavných činností univerzity. Informácie o jej zameraní a aktivitách nájdete v časti O výskume.
Tvorivé činnosti pracovníkov univerzity sú realizovaná najmä s podporou výskumných a edukačných projektov a grantov. Univerzita prostredníctvom Univerzitnej grantovej agentúry priamo podporuje výskumné aktivity doktorandov a mladých učiteľov a výskumníkov.
Významným dejiskom výskumu na UKF je Výskumné centrum Agrobiotech, ktoré je súčasťou Fakulty prírodných vied.
O výstupoch výskumnej, vývojovej a inej tvorivej činnosti na univerzite a ich evidencii sa dozviete v časti Publikačná činnosť.
Výskumná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolského štúdia. Informáciám o študentských vedeckých konferenciách, súťažiach študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti a iných formách prezentácie študentov na jednotlivých fakultách je venovaná časť Výskum a študenti.
K výskumnej činnosti na univerzite neodmysliteľne patrí popularizácia vedy, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom podujatí určených na propagáciu výsledkov výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti na UKF.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color