L3-banner-veda

Výskumné centrum Agrobiotech

Výskumné centrum AgroBioTech UKF je komplexným, výskumným, inovačným a kompetenčným regionálnym centrom Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré bolo vybudované s finančnou podporou štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj: Vybudovanie výskumného centra Agrobiotech.
Viac informácií nájdete TU.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color