L3-banner-veda

Výskumné centrum Agrobiotech

Výskumné centrum AgroBioTech UKF je komplexným, výskumným, inovačným a kompetenčným regionálnym centrom Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré bolo vybudované s finančnou podporou štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj: Vybudovanie výskumného centra Agrobiotech.
Viac informácií nájdete na:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo