L3-banner-univerzita

Etická komisia

Etická komisia je poradným orgánom rektora, ktorej poslaním je posudzovanie opodstatnenosti pripravovaného experimentálneho výskumu v pedagogických vedách, vedách o športe a biomedicínskom výskume na UKF, ochrana zdravia, práv a dôstojnosti osôb zúčastňujúcich sa výskumu v uvedených oblastiach, ako aj ochrana zvierat určených na experimenty v rámci výskumu a posudzovanie konania zamestnancov podľa etického kódexu UKF.
Predseda
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Členovia
prof. h. c. prof. Dr. MvDr. Jozef Laurinčík, DrSc.
prof. RNDr. František Strejček, PhD.
PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD.
prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
Mgr. Žaneta Mikušová

Dokumenty Etickej komisie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo