L3-banner-univerzita

Etická komisia

Etická komisia je poradným orgánom rektora, ktorej poslaním je posudzovanie opodstatnenosti pripravovaného experimentálneho výskumu v pedagogických vedách, vedách o športe a biomedicínskom výskume na UKF, ochrana zdravia, práv a dôstojnosti osôb zúčastňujúcich sa výskumu v uvedených oblastiach, ako aj ochrana zvierat určených na experimenty v rámci výskumu a posudzovanie konania zamestnancov podľa etického kódexu UKF.
Predseda
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Členovia
prof. h. c. prof. Dr. MvDr. Jozef Laurinčík, DrSc.
prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Mgr. Žaneta Mikušová
PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
prof. RNDr. František Strejček, PhD.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD.

Dokumenty Etickej komisie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove