L3-banner-veda

Oblasti výskumu

Vedeckovýskumná orientácia UKF pokrýva široké spektrum prírodných, humanitných a spoločenských vied v oblasti základného a aplikovaného výskumu, ako aj v oblasti inovácie didaktických metód, foriem a obsahu študijných programov. Výskumná činnosť sa realizuje na pracoviskách fakúlt v rámci jednotlivých prioritných oblastí:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo