L3-banner-veda

Oblasti výskumu

Vedeckovýskumná orientácia UKF pokrýva široké spektrum prírodných, humanitných a spoločenských vied v oblasti základného a aplikovaného výskumu, ako aj v oblasti inovácie didaktických metód, foriem a obsahu študijných programov. Výskumná činnosť sa realizuje na pracoviskách fakúlt v rámci jednotlivých prioritných oblastí:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo