L3-banner-univerzita

Vnútorné predpisy UKF

Činnosť univerzity sa uskutočňuje v rámci všeobecne záväzných právnych predpisov. V samosprávnej pôsobnosti univerzity a jej fakúlt je vydávať vnútorné predpisy, ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov a študentov univerzity.
V záujme dodržiavania etických štandardov správania vydala univerzita Etický kódex UKF, ktorý je snahou o vyjadrenie niektorých zásad profesijnej etiky, ktoré zaväzujú osoby spojené s univerzitou.
V záujme ochrany práv zamestnancov UKF ako zamestnávateľ uzatvára kolektívnu zmluvu so Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri UKF.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo