L3-banner-univerzita

Vnútorné predpisy UKF

Činnosť univerzity sa uskutočňuje v rámci všeobecne záväzných právnych predpisov. V samosprávnej pôsobnosti univerzity a jej fakúlt je vydávať vnútorné predpisy, ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov a študentov univerzity.
V záujme dodržiavania etických štandardov správania vydala univerzita Etický kódex UKF, ktorý je snahou o vyjadrenie niektorých zásad profesijnej etiky, ktoré zaväzujú osoby spojené s univerzitou.
V záujme ochrany práv zamestnancov UKF ako zamestnávateľ uzatvára kolektívnu zmluvu so Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri UKF.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color