L3-banner-media

Informácie pre verejnosť

UKF využíva niekoľko možností na poskytovanie informácií o aktuálnom dianí na univerzite. Prostredníctvom správ, fotogalérií či videogalérií prinášame záznamy z udalostí, ktoré sa už uskutočnili. Oznamy a Kalendár udalostí sú určené na propagáciu nadchádzajúcich podujatí.
Samostatným kanálom sú univerzitné médiá, ku ktorým patria Univerzitný časopis Náš Čas, Študentský časopis Občas Nečas a Infolisty pre študentov.
Na zverejňovanie oznamov a písomností týkajúcich sa UKF slúži Úradná výveska.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color