L3-banner-media

Informácie pre verejnosť

UKF využíva niekoľko možností na poskytovanie informácií o aktuálnom dianí na univerzite. Prostredníctvom správ, fotogalérií či videogalérií prinášame záznamy z udalostí, ktoré sa už uskutočnili. Oznamy a Kalendár udalostí sú určené na propagáciu nadchádzajúcich podujatí.
Samostatným kanálom sú univerzitné médiá, ku ktorým patria Univerzitný časopis Náš Čas, Študentský časopis Občas Nečas a Infolisty pre študentov.
Na zverejňovanie oznamov a písomností týkajúcich sa UKF slúži Úradná výveska.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo