L3 banner studium new

Jazykové skúšky

Univerzita Konštantína Filozofa ponúka možnosť vykonania jazykovej skúšky zo štátneho jazyka pre pedagogických a odborných zamestnancov. Skúšky zabezpečuje Filozofická fakulta UKF.
Jazykovú skúšku tvorí ústna časť a písomná časť a obsah jednotlivých častí jazykovej skúšky určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V súlade s platnou legislatívou pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo štátneho jazyka alebo štátnu jazykovú skúšku zo štátneho jazyka.
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý má záujem absolvovať jazykovú skúšku zo štátneho jazyka doručí vyplnenú žiadosť o vykonanie jazykovej skúšky na Filozofickú fakultu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo