L3 banner studium new

Jazykové skúšky

Univerzita Konštantína Filozofa ponúka možnosť vykonania jazykovej skúšky zo štátneho jazyka pre pedagogických a odborných zamestnancov. Skúšky zabezpečuje Filozofická fakulta UKF.
Jazykovú skúšku tvorí ústna časť a písomná časť a obsah jednotlivých častí jazykovej skúšky určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V súlade s platnou legislatívou pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo štátneho jazyka alebo štátnu jazykovú skúšku zo štátneho jazyka.
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý má záujem absolvovať jazykovú skúšku zo štátneho jazyka doručí vyplnenú žiadosť o vykonanie jazykovej skúšky na Filozofickú fakultu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color