L3-banner-univerzita

Študentský domov UKF Nitra

V ŠD UKF Nitra sú študentom k dispozícii hlavne 3-posteľové izby. Mesačné ubytovacie poplatky sú v cene 78 €. Všetky izby sú vybavené vlastným sociálnym zariadením a chladničkou. Spoločenská miestnosť sa v priebehu dňa využíva na prednášky a vo večerných hodinách aj na mimoškolské aktivity študentov (beánie, tanečné domy, literárne kluby). Jej kapacita je cca 300 miest a dá sa variabilne meniť podľa požiadaviek (100 – 300 miest).
Nachádza sa tu fitnes štúdio, posilňovňa, Univerzitný tvorivý ateliér – pre študentské divadlá, mediálne centrum vrátane internetového Rádia plus. Sídli tu tiež redakcia študentského časopisu Občas nečas. V priestoroch ŠD sú vhodné priestory na organizovanie výstav a prezentáciu študentských prác.
Priestory ŠD je možné využiť na organizovanie svadieb, plesov, stretávok a pod. Počas skúšobného obdobia a v čase letných prázdnin je možné organizovať v ŠD kongresy, školenia, jazykové kurzy, firemné dni.
V mesiacoch júl a august poskytujeme záujemcom ubytovanie v študentských izbách za výhodné ceny.
Kontakt
Študentský domov UKF Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ul. B. Slančíkovej 1
949 01 Nitra
Ubytovacie centrum
Zabezpečuje základnú agendu ubytovacieho procesu študenta a je lokalizované na prízemí ŠD Zobor. Ubytovacie centrum má v kompetencii ubytovanie a odubytovanie študenta, preubytovanie študentov na inú izbu, kontrolu platieb študentov, pokladničnú prácu, hlásenie pobytu cudzincov a krátkodobé ubytovanie na hosťovských a študentských izbách.
Mgr. Milada Žilová
Vrátnica
tel.: +421 37 6408 082
sdnitra2015
Sídlo Študentského domova Nitra, B. Slančíkovej 1
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color