L3-banner-univerzita

Študentský domov UKF Nitra

V ŠD UKF Nitra sú študentom k dispozícii hlavne 3-posteľové izby. Mesačné ubytovacie poplatky sú v cene 66 €. Všetky izby sú vybavené vlastným sociálnym zariadením a chladničkou. Spoločenská miestnosť sa v priebehu dňa využíva na prednášky a vo večerných hodinách aj na mimoškolské aktivity študentov (beánie, tanečné domy, literárne kluby). Jej kapacita je cca 300 miest a dá sa variabilne meniť podľa požiadaviek (100 – 300 miest).
Nachádza sa tu fitnes štúdio, posilňovňa, Univerzitný tvorivý ateliér – pre študentské divadlá, mediálne centrum vrátane internetového Rádia plus. Sídli tu tiež redakcia študentského časopisu Občas nečas. V priestoroch ŠD sú vhodné priestory na organizovanie výstav a prezentáciu študentských prác.
V ŠD je zriadený bufet a zabezpečené stravovanie pre študentov, zamestnancov, prípadne iných záujemcov. Priestory ŠD je možné využiť na organizovanie svadieb, plesov, stretávok a pod. Univerzitná jedáleň je schopná zabezpečiť na tieto akcie občerstvenie v dobrých cenových reláciách. Počas skúšobného obdobia a v čase letných prázdnin je možné organizovať v ŠD kongresy, školenia, jazykové kurzy, firemné dni.
V priebehu celého roka poskytujeme ubytovanie v hosťovských 2- a 3-posteľových izbách s kapacitou do 40 miest. Hosťovské izby sú vybavené chladničkou a TV. V mesiacoch júl a august poskytujeme záujemcom ubytovanie aj v študentských izbách za výhodné ceny.
Vedúcim ŠD Nitra je Ing. Milan Masár.
Kontakt
Študentský domov UKF Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ul. B. Slančíkovej 1
949 74 Nitra
Ubytovacie centrum
Zabezpečuje základnú agendu ubytovacieho procesu študenta a je lokalizované na prízemí ŠD Zobor. Ubytovacie centrum má v kompetencii ubytovanie a odubytovanie študenta, preubytovanie študentov na inú izbu, kontrolu platieb študentov, pokladničnú prácu, hlásenie pobytu cudzincov a krátkodobé ubytovanie na hosťovských a študentských izbách.
RNDr. Katarína Baťová, PhD.
Vrátnica
tel.: +421 37 6408 082
sdnitra2015
Sídlo Študentského domova Nitra, B. Slančíkovej 1
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo