L3-banner-univerzita

Komisia pre vzdelávanie

Komisia pre vzdelávanie je poradným orgánom prorektora pre vzdelávanie, ktorá koordinuje činnosti v oblasti vzdelávania. Jej predsedom je prorektor pre vzdelávanie.
Predsedníčka
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Členovia
doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD.
doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
RNDr. Dušan Vallo, PhD.
Ing. Stanislav Ďurfina
Bc. Lucia Spodniaková

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo