L3-banner-univerzita

Komisia pre vzdelávanie

Komisia pre vzdelávanie je poradným orgánom prorektora pre vzdelávanie, ktorá koordinuje činnosti v oblasti vzdelávania. Jej predsedom je prorektor pre vzdelávanie.
Predsedníčka
prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Členovia
Ing. Stanislav Ďurfina
doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD.
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
Mgr. Patrik Petráš, PhD.
Mgr. Lucia Spodniaková
RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
doc. RNDr. Dušan Vallo, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color