L3-banner-veda

Výskum a študenti

Výskumná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou bakalárskeho, ale najmä magisterského a doktorandského štúdia. Fakulty UKF každoročne organizujú pre študentov študentské vedecké konferencie (ŠVK) a súťaže študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ). Okrem súťaží sa študenti prezentujú prostredníctvom výstav výtvarných prác a hudobných podujatí (sólové, komorné a zborové vystúpenia).
Výskumná činnosť študentov na jednotlivých fakultách:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color