L3-banner-veda

Výskum a študenti

Výskumná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou bakalárskeho, ale najmä magisterského a doktorandského štúdia. Fakulty UKF každoročne organizujú pre študentov študentské vedecké konferencie (ŠVK) a súťaže študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ). Okrem súťaží sa študenti prezentujú prostredníctvom výstav výtvarných prác a hudobných podujatí (sólové, komorné a zborové vystúpenia).
Výskumná činnosť študentov na jednotlivých fakultách:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo