L3-banner-univerzita

Dlhodobý zámer UKF

Dlhodobý zámer Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je základným strategickým materiálom UKF. Dlhodobý zámer sa odvíja od strategického cieľa, ktorý formuluje hlavné ciele UKF vo všetkých troch základných pilieroch pôsobenia vysokých škôl, teda v oblasti vysokoškolského vzdelávania, v oblasti výskumu, vývoja a umeleckej činnosti a v oblasti angažovanosti pri podpore všestranného rozvoja spoločnosti.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color