L3 banner studium new

Nitrianska letná univerzita

Nitrianska letná univerzita je spoločným projektom Univerzity Konštantína Filozofa, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Mesta Nitra, v rámci ktorého sa deti vo veku 8 – 11 rokov oboznamujú s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít.
Nitrianska letná univerzita sa organizuje pravidelne každý rok prvé dva týždne letných prázdnin v čase od 8.00 do 16.00 h. „Štúdium“ účastníkov NLU začína slávnostnou imatrikuláciou a je ukončené slávnostnou promóciou, na ktorej je absolventom udelený certifikát s titulom „Academicus Nitriensis Junior“.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo