L3 banner studium new

Nitrianska letná univerzita

Nitrianska letná univerzita je spoločným projektom Univerzity Konštantína Filozofa, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Mesta Nitra, v rámci ktorého sa deti vo veku 8 – 11 rokov oboznamujú s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít.
Nitrianska letná univerzita sa organizuje pravidelne každý rok prvé dva týždne letných prázdnin v čase od 8.00 do 16.00 h. „Štúdium“ účastníkov NLU začína slávnostnou imatrikuláciou a je ukončené slávnostnou promóciou, na ktorej je absolventom udelený certifikát s titulom „Academicus Nitriensis Junior“.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color